Adeiladu

Adeiladu

Datrysiadau sgriw daear ar gyfer adeiladu

Mae ein systemau sgriw daear gradd broffesiynol yn creu sylfeini dibynadwy ar gyfer amrywiaeth eang o brosiectau diwydiannol ysgafn, o angori strwythurau pren i ffensys, pontydd troed a chynwysyddion storio. Yn gyflym i ymgynnull heb yr angen am sylfeini concrit neu gloddio, mae ein datrysiad yn lleihau eich costau llafur a deunyddiau yn ddramatig wrth leihau effaith amgylcheddol.

CEISIADAU

Deciau

Strwythurau Dros Dro

Tai

Cefnogi Cefnau

Pergolas

Carports

Amnewid Caisson

Hawdd

Sylfaen sefydlog yn barod mewn ffracsiwn o'r amser

Cost-effeithiol

Arbedwch ddeunyddiau a llafur heb unrhyw gloddio na choncrit ei angen

Wedi'i addasu

Gallwn ddylunio a chynhyrchu systemau yn ôl eich anghenion

Cynaliadwy

Systemau sydd wedi'u cynllunio i leihau gwastraff ac effaith amgylcheddol

Gadewch i ni siarad am eich prosiect

Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni, rydych chi'n gwybod eich bod chi'n cael gweithwyr proffesiynol cymwys iawn sydd â'r arbenigedd a'r profiad i sicrhau eich bod chi'n cael y cynnyrch cywir.