Arwyddion / Goleuadau / Tyrau

Arwyddion / Goleuadau / Tyrau

Datrysiadau sgriw daear ar gyfer Arwyddion, Goleuadau, Tyrau

Mae sgriwiau daear yn gyflym ac yn hawdd i'w gosod ar gyfer cymwysiadau arwyddion bach ac yn opsiwn llawer mwy economaidd ar gyfer prosiectau mawr ar raddfa fasnachol fel goleuadau stryd a phriffordd, arwyddion a thyrau cyfathrebu mawr. Gall gosod cyflymach, adeiladu ar unwaith a dim caissons concrit arbed miloedd o ddoleri ar brosiect.

CEISIADAU

Arwyddion stryd / priffordd

Tyrau pŵer / cyfathrebu

Polion ysgafn

Hawdd

Sylfaen sefydlog yn barod mewn ffracsiwn o'r amser

Cost-effeithiol

Arbedwch ddeunyddiau a llafur heb unrhyw gloddio na choncrit ei angen

Wedi'i addasu

Gallwn ddylunio a chynhyrchu systemau yn ôl eich anghenion

Cynaliadwy

Systemau sydd wedi'u cynllunio i leihau gwastraff ac effaith amgylcheddol

Gadewch i ni siarad am eich prosiect

Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni, rydych chi'n gwybod eich bod chi'n cael gweithwyr proffesiynol cymwys iawn sydd â'r arbenigedd a'r profiad i sicrhau eich bod chi'n cael y cynnyrch cywir.