Solar

SOLAR

Datrysiadau sgriw daear ar gyfer solar

Yn sylfaen sefydlog ar gyfer prosiectau cynhyrchu pŵer ledled y byd, mae datrysiadau Ground Screw i bob pwrpas yn angori araeau solar heb seiliau concrit. Mae ein system o sgriwiau yn addasadwy i unrhyw dir ac yn gydnaws â'r holl systemau ffotofoltäig statig ac olrhain. Gosod sylfeini diogel mewn munudau yn lle dyddiau wrth leihau ôl troed amgylcheddol eich prosiect.

YR

Mount Mount

Carports

Tracwyr

Hawdd

Sylfaen sefydlog yn barod mewn ffracsiwn o'r amser

Cost-effeithiol

Arbedwch ddeunyddiau a llafur heb unrhyw gloddio na choncrit ei angen

Wedi'i addasu

Gallwn ddylunio a chynhyrchu systemau yn ôl eich anghenion

Cynaliadwy

Systemau sydd wedi'u cynllunio i leihau gwastraff ac effaith amgylcheddol

Gadewch i ni siarad am eich prosiect

Pan fyddwch chi'n cysylltu â ni, rydych chi'n gwybod eich bod chi'n cael gweithwyr proffesiynol cymwys iawn sydd â'r arbenigedd a'r profiad i sicrhau eich bod chi'n cael y cynnyrch cywir.